پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاستفاده از امضای الکترونیک در بارنامه ها تا یک ماه دیگر

تاریخ انتشار: 1399/02/04

​                              
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان : به منظور شفاف سازي فرآيندهاي حمل ونقل جاده اي و توسعه نظارتهاي لازم و همچنين اجراي تكاليف قانوني در حوزه پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز بزودي استفاده از امضاءالكترونيك در بارنامه هاي صادره عملياتي خواهد شد.

یوسف عابدینی گفت ، با برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای کالا می بایست ، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص دریافت گواهی مربوطه اقدام نمایند و با مراجعه به سایت www.gica.ir به صورت غیر حضوری گواهی الكترونیکی خود را ثبت کنند.مشخصات:
نظرات: *